it‘s your turn 7

掲載ライダーYuri Okubo
Takaoki Hashimoto
Shin Otsuka
Shino Harayama  
Conrad Yamamoto
Katsuro Taguchi  
Temma Tamai  
Haruka Suzuki        
Rei Igarashi
Yosuke Nishida
Mike Cummins  
Shuji Kajiura
Harry Gunz  
Masaki Kitae  
Hisanori Katsuyama  
Claude Maki  
Ryo Aizawa  
Satoshi Shibuya  
Kazushige Fujita  
Arata Suzumura  
Hayato Maruyama
Taro Tamai
Tomoki Takaku
Shin Biyajima 
Hyuga Honjo


ロケーション

Hakuba
Hakkoda
Marunuma
Tateyama
Kagura
Tenjindaira
Yudonosan
Niseko
Chokaisan
Bandaisan
Kamui Misaka